Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
10. 2. 1998

Pokračuje prudký růst nezaměstnanosti

Prudký nárůst nezaměstnanosti pokračoval z předcházejícího roku. Na počátku února dosáhl svého historického maxima, když postrádalo zaměstnání přes 280 tis. lidí, což činilo 5,6 % práce schopného obyvatelstva. Ekonomové očekávali, že tento trend bude pokračovat i v dalších měsících. Důvodem byla opatření podniků směřující ke snížení provozních nákladů i skrze propouštění zaměstnanců i fakt, že se tuzemská ekonomika potýkala s přezaměstnaností a firmy se chovaly neefektivně. Takto vysoká míra nezaměstnanosti byla odborníky považována za pozitivní jev, neboť přispívala ke snižování nákladů a zvyšování produktivity práce. Nejvyšší míry nezaměstnanosti dosahoval mostecký, chomutovský, lounský, karvinský a znojemský okres. Na opačném konci žebříčku se tradičně nacházela Praha a okolí.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

Trhy práce v České republice po roce 1989. Praha: Setoutbooks.cz, 2016, ISBN 978-80-86277-81-3. Sirovátka, Tomáš, ed. Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 176 s. ISBN 80-210-4225-7. Pošta, Vít, Macáková, Libuše a Pavelka, Tomáš. Strukturální míra nezaměstnanosti v ČR. Vydání 1. Praha: Management Press, 2015. 83 stran. ISBN 978-80-7261-296-3.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nezam%C4%9Bstnanost

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru