Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
23. 5. 1998

Politici před volbami cílí na seniory

Měsíc před volbami do Poslanecké sněmovny ČR se politické strany začaly zajímat o početnou potenciální voličskou základnu, o seniory. Naopak mladé rodiny, jako nejohroženější sociální skupina své doby, stála mimo pozornost politiků. Zvýšený zájem v souvislosti se seniory si analytikové vysvětlovali zejména nárůstem preferencí nové strany „Důchodci za životní jistoty“ (DŽJ) a tedy možného poklesu míry voličských hlasů parlamentním stranám.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- ŠARADÍN, Pavel, ed. Volby '98: předvolební situace, programy, výsledky. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. 143 s. ISBN 80-7239-071-6. LINEK, Lukáš a LYONS, Pat. Dočasná stabilita?: volební podpora politických stran v České republice v letech 1990-2010. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2013. 220 s. Studie
- sv. 106. ISBN 978-80-7419-160-2.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFchodci_za_%C5%BEivotn%C3%AD_jistoty

https://www.youtube.com/watch?v=FU_4YPG7zE8

© 2023, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru