Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
2. 5. 1998

Dojednána konečná podoba dohody o přijetí eura

Na počátku května se konal summit zemí Evropské unie týkající se konečné podoby přijetí společné evropské měny, eura, jemuž předsedal britský ministerský předseda Tony Blair. V belgické metropoli státníci řešily, které státy budou od 1. ledna 1999 zavádět euro a jaké budou stanoveny převodní kurzy. Debatovalo se také o složení výkonné rady Evropské centrální banky i o technických aspektech kolem mincí eura.

Fotografie

GPS

50.8465572N, 4.3516969E

Místo

Brusel (Belgie)

Zdroje

Kunešová, Hana a kol. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. xviii, 319 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-455-4. Dědek, Oldřich. Doba eura: úspěchy i nezdary společné evropské měny. Praha: Linde Praha, 2014. 335 s. Monografie. ISBN 978-80-7201-933-5.


Webové odkazy

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999/1998_cs

https://www.youtube.com/watch?v=pms6ZagCmNM

© 2023, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru