Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
21. 5. 1998

OECD hodnotí stav českého hospodářství skepticky

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) hodnotila skepticky tehdejší stav českého hospodářství. Vývoj ekonomiky omezovaly dle mezinárodní organizace především příliš štědrý sociální systém, nezprivatizované banky nebo kontrola nájemného. V důsledku zpomalení ekonomiky také vzrostla v ČR nezaměstnanost a ekonomové očekávali tento trend i v dalším období vzhledem k nutnosti restrukturalizace podniků. Naopak chvály se dočkala restriktivní měnová politika České národní banky uplatňovaná v důsledku deficitu na běžném účtu a obchodním schodku.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

OECD economic surveys 1997-1998. Czech Republic. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 1998. vi, 147 s. ISBN 92-64-15992-4. Opatření na trhu práce a veřejné služby zaměstnanosti: Pražská konference, červenec 2000: soubor dokumentů OECD. 1. české vyd. Praha: JAN, 2001. 402 s. ISBN 80-85529-95-5. WOKOUN, René et al. Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR. Praha: Linde, 2008. 189 s. ISBN 978-80-7201-698-3.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska

https://en.wikipedia.org/wiki/OECD

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru