O projektu

Tyto webové stránky jsou výstupem projektu „Popularizační a edukační webový portál: Osmičkové roky transformace a nového milénia (1998, 2008) v domácí a mezinárodní perspektivě“, který je podpořen programem ,,Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku“ (Akademie věd České republiky, 2018) a jehož řešitelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Na tvorbě těchto webových stránek se podíleli Irena Cejpová (obsah), Jiří Hlaváček (koncepce a obsah), Pavel Mücke (koncepce a obsah) a Richard Novotný (koncepce, design a technické zpracování).

Otevřený projekt

Utváření webových stránek věnovaných fenoménu polistopadových osmiček bylo inspirováno snahou poskytnout potenciální záchytné body s dalších bádáních a diskuzích nad tímto tématem. Je zřejmé a otevřeně přiznáváme, že shromážděná dokumentace si nemůže klást jakýkoliv nárok na úplnost a definitivnost – jak co do „soupisu“ událostí a procesů, tak i do „hloubky“ jejich nástinu. Toto dílo proto považujeme (podobně jako předešlé projekty našeho Ústavu, na něž ideově navazujeme) za otevřený projekt, na jehož zpřesňování a prohlubování bychom chtěli i nadále pracovat. Proto budeme moc rádi, pokud se s námi podělíte o Vaše názory, komentáře a případně nám dokonce poskytnete např. Vaše dobové materiály (fotografie, videa etc.) vhodné ke zveřejnění.

Kontakt

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1, e-mail: osmicky@usd.cas.cz

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru