Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
10. 12. 1998

Padesáté výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv

Média připomněla, že před padesáti lety byla na III. Valném shromáždění OSN v Palais de Chaillot v Paříži přijata Všeobecná deklarace lidských práv. Příprava začala již o dva roky dříve, v roce 1946, v akademickém městečku newyorské Hunter College. Předsedkyní Výboru pro lidská práva byla tehdy zvolena bývalá americká první dáma a osobnost v oblasti lidských práv Eleanor Rooseveltová. Deklarace byla schválena 10. prosince 1948 a hlasování o ní se zdrželo např. Československo, Bělorusko, Jugoslávie, Polsko, Ukrajina, Sovětský svaz, Jihoafrická unie a Saúdská Arábie.

Fotografie

GPS

48.8566100N, 2.3514992E

Místo

Paříž (Francie)

Zdroje

Všeobecná deklarace lidských práv. V Praze: Informační centrum OSN, [2015], ©2015. 62 stran. ISBN 978-80-86348-42-1. FLEGL, Vladimír, ed. Člověk a lidská práva: sbírka úmluv a deklarací. Vyd. 1. Praha: Spektrum, 1990. 206 s. ISBN 80-7107-000-9. ROBERTS, Christopher N. J. The contentious history of the international bill of human rights. First published. New York: Cambridge University Press, 2015. xiv, 237 stran, d stran obrazových příloh. Cambridge studies in law and society. ISBN 978-1-107-01463-3.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklarace_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v

https://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt

https://www.youtube.com/watch?v=GWjguo545vE

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru