Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
3. 11. 1998

Státní podpora pro regeneraci sídlišť

Ministerstvo pro místní rozvoj připravovalo projekt k regeneraci sídlišť a bydlení v panelových domech. Rekonstrukce se dočkalo sídliště Kohoutovice u Brna s více než dvěma sty byty a bývalá sovětská vojenská základna Mladá u Milovic severovýchodně od Prahy.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- AULICKÁ, Zdenka aj. Regenerace sídlišť. 1. vyd. Praha: Ministerstvo hospodářství ČR, 1993. 94 s. ISBN 80-85124-25-4. Regenerace sídlišť. Díl 2, Regenerace panelových budov. Praha: Ministerstvo hospodářství ČR, 1994. 83 s. KOHOUT, Michal et al. Sídliště, jak dál?. První vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, 2016. 268 stran. ISBN 978-80-01-05905-0. KOSTELECKÝ, Tomáš, PATOČKOVÁ, Věra a ILLNER, Michal. Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případová studie Prahy. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009. 108 s. Sociologické studie = Sociological studies
- 09: 3. ISBN 978-80-7330-164-4.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-Kohoutovice

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_v%C3%BDcvikov%C3%BD_prostor_Milovice_-_Mlad%C3%A1

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru