Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
1. 9. 1998

Česko trápí nízká prestiž učitelů

Tématem prvního zářijového dne bylo tradičně školství. Ministerstvo školství informovalo o neúspěšném projektu k prevenci užívání drog a dalších patologických jevů pro děti a mládež za 700 mil. Kč. Zároveň se psalo o nedostatečně finančně ohodnocených pedagozích na základních a středních školách, kteří jsou demotivováni ve své profesi nejen ze stránky finanční, ale také nízkou prestiží povolání. Ve výzkumu veřejného mínění 54 % respondentů označilo prestiž učitelů na ZŠ za nízkou. Dalších 10 % uvedlo, že v toto povolání postrádá jakoukoli míru vážnosti. Opačně tomu bylo u středního školství, kde se 53 % dotazovaných domnívalo, že pedagogové se těší poměrně vysoké reputaci.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

MOREE, Dana. Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 185 s. ISBN 978-80-246-2298-9.


Webové odkazy

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a141/f28/100026s_Cervenka-prestiz.pdf

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a2025/f9/eu160309.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=YIrNgN86VVs

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru