Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
2. 1. 1998

Internetové zprávy začínají konkurovat tisku

Mezi odborníky i velkými společnostmi se začalo se uvažovat o internetovém zpravodajství jako o možné silné konkurenci pro klasický tisk a to zejména ve Spojených státech amerických. V roce 1998 bylo k internetové síti v USA připojeno více jak 65 % škol. Mediální domy se tehdy připravovaly na vytváření vlastních elektronických novin a webových informačních portálů. V ČR patřil mezi první internetové deníky Neviditelný pes nebo zpravodajský portál iDnes.cz. Ovšem internetové připojení bylo stále v roce 1998 dostupné jen pro velice malé procento české populace. Uživatelé internetového připojení však byli odkázáni na pouze jednoho poskytovatele této služby – Telecom. Monopol společnosti na meziměstské a mezinárodní telefonické linky byl důvodem k vysokým cenám za připojení. Internet, „nová média“ a moderní technologie se postupně začaly stávat součástí slovníku široké veřejnosti.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- ŠMAHEL, David a Václav ŠTĚTKA. Nová média. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2009. Sociální studia. NAUMANN, Friedrich. Dějiny informatiky: od abaku k internetu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 422 s. Galileo
- sv. 40. ISBN 978-80-200-1730-7. PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2005. 409 s. Mediální studia. ISBN 80-246-0618-6. MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Přeložil Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, přeložil Roman HÁJEK, přeložil Marta CHROMÁ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3093-9.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neviditeln%C3%BD_pes

https://cs.wikipedia.org/wiki/IDNES.cz

https://www.youtube.com/watch?v=cjNUE0LmdTE

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru