Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
4. 2. 1998

Clintonova aféra rozvířila téma sexuálního obtěžování

Clintonova aféra rozvířila téma sexuálního obtěžování nejen ve Spojených státech, ale také v ČR, kde se dosud o tomto společenském tabu veřejně příliš nediskutovalo. Zatímco Američanky důvěřují v prošetřování věci soudům, české ženy řeší problém v rámci rodiny. Jednou z příčin byly snahy v USA o maximální politickou korektnost vůči skupinám, které se cítily být nějakým způsobem diskriminovány. Mezi další rozdíly patřil vliv silného amerického feminismu na veřejně diskutovaná témata, ochrana osobnosti, která byla v českém prostředí jen minimálně vyvinuta zřejmě jako pozůstatek socialismu. Dalšími diferencemi byla např. důvěra v právní systém, oddělení soukromých a pracovních vztahů či finanční zainteresovanost v podobě možného vysokého finančního odškodnění. Zajímavou se jeví teorie autora článku o větší schopnosti českých žen nežádoucí pozornost ze strany kolegů ignorovat nebo ji řešit na místě. Důvodem jiného přístupu byla větší samostatnost a nezávislost na mužích oproti americké společnosti. Jedním z důvodů nízkého počtu nahlášeného sexuálního obtěžování byla ve skutečnosti neexistence právních norem.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

Křížková, Alena et al. Sexualizovaná realita pracovních vztahů: analýza sexuálního obtěžování v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-7330-090-7. Kolářová, Kateřina, Pavlík, Petr a Smetáčková, Irena. Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit: příručka pro studující vysokých škol. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009. 31 s. ISBN 978-80-87398-10-4.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexu%C3%A1ln%C3%AD_obt%C4%9B%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD

https://www.youtube.com/watch?v=ifsVQXmX3ZM

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru