Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
24. 1. 1998

Průzkum životních postojů a názorů mladých lidí

Agentura Median provedla průzkum o životních postojích a názorech tehdejších mladých lidí. Bylo zjištěno, že mládež nevěří kapitalismu ani socialismu, spíše hledá střední cestu. Mnozí byli v roce 1998 přesvědčeni, že se většina občanů měla před rokem 1989 lépe. Představu o životě lidí mezi 15 a 30 lety by pak reprezentoval výrok Pavla Kuchaře z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze „Třetí cestou je socialisticky pracovat, kapitalisticky žít.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

KOŘÍNEK, Pavel. From Barbánek to Smurfette (and Back Again): 1989-1995 Czech Children’s and Youth Magazines - Comics’ and Picture Serials’ Changes in Editorial Practice and Publication Strategies. In: Popular culture and subcultures of Czech post-socialism: listening to the wind of change. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 24-36. ISBN 978-1-4438-1701-1. HAVLÍKOVÁ, Marie. Sonda do životního způsobu české středoškolské mládeže na přelomu tisíciletí. In: Socialia 2002: K sociální analýze mládeže: Sborník příspěvků. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 70-74. Socialia 2000: Mládež a volný čas: Sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. Socialia 99: Mládež v postmoderní době: Sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. SMETÁČKOVÁ, Irena. Běžný den v životě žen a mužů - představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti. Studia paedagogica. 2010, 15(1), 107-124. ISSN 2336-4521. VANHUYSSE, Pieter. Chovají se starší Češi spravedlivě k mladším a k budoucím generacím?. In: 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015, s. 246-251. ISBN 978-80-7330-280-1.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/Youth

https://www.youtube.com/watch?v=nlpEMKuUU6Q

https://www.youtube.com/watch?v=FyMytd4Txow

https://www.youtube.com/watch?v=PsciiaivCqs

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru