Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
6. 1. 1998

Zvýšení kriminality v České republice

Obecně se ve společnosti zvýšila oproti předchozím letům kriminalita – stoupl počet vražd, krádeží, vydírání, ale také se Česko stalo, dle tehdejších informací, „drogovým centrem“. Národní protidrogová centrála považovala ČR za centrum středoevropského trhu s heroinem, marihuanou a hašišem. Nejčastěji užívaný drogami se v tuzemsku staly marihuana, pervitin, heroin a kokain.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- KOVAŘÍK, Zdeněk. Úvod do analýzy časových řad vybraných ukazatelů kriminality v České republice a Slovenské republice. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. 264 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0290-2. KRULICHOVÁ, Eva. Pocit bezpečí a obavy z kriminality v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. 105 stran. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
- 2/2017. ISBN 978-80-88018-12-4 HOLAS, Jakub et al. Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. Vydání: první. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. 142 stran. Studie. ISBN 978-80-7338-160-8


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Drogov%C3%A1_z%C3%A1vislost

https://www.youtube.com/watch?v=eI9DmVaOM3E

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru