Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
1. 8. 1998

Odborné debaty nad možnou změnou klimatu

V souvislosti s červencovými rekordními letními teplotami i stále častějšími bleskovými povodněmi se vědci více zabývali změnou klimatu a možnými důsledky. Neustále rostoucí činností člověka a posilováním skleníkového efektu vzrůstala průměrná teplota vzduchu. Dle odborníků hrozilo plošné rozšíření malárie či nedostatek vody kombinovaný s bleskovými srážkami.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- Environmentální výhled OECD. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001, ©2002. 324 s. VIDOMUS, Petr. Oteplí se a bude líp: česká klimaskepse v čase globálních rizik. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 393 stran. Knižnice Sociologické aktuality
- 42. svazek. ISBN 978-80-7419-258-6. KLAUS, Václav. Modrá, nikoli zelená planeta: co je ohroženo: klima, nebo svoboda?. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 164 s. ISBN 978-80-7363-152-9.


Webové odkazy

https://www.youtube.com/watch?v=D3ef_cbZ-Pc

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru