Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
4. 11. 1998

Irán hrozí ČR sankcemi za vysílání Svobodné Evropy

Za vysílání rádia Svobodná Evropa z Prahy na území Iránu hrozil Teherán sankcemi pro Českou republiku a odvolal také velvyslance z českého hlavního města. Irán označil vysílání za teroristický čin a vyhrožoval omezením ekonomické spolupráci.

Fotografie

GPS

35.7006178N, 51.4013786E

Místo

Teherán (Irán)

Zdroje

Zpráva o zahraniční politice České republiky za období ... Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR v edičním oddělení ÚMV, [2000]- . AXWORTHY, Michael a KŘÍHOVÁ, Zuzana. Dějiny Íránu: říše ducha - od Zarathuštry po současnost. Překlad Zuzana Kříhová a Jan Marek. Vyd. 2. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 319 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-352-5.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_Evropa

https://www.youtube.com/watch?v=ikNI9rt0-rg

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru