Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
31. 3. 1998

Veřejná diskuse o přístupu ČR k EU

Diskutovaným tématem byl i nadále vstup ČR do EU. Obecně se hovořilo o šanci přidat se k západní civilizované Evropě. Odpůrci integračního procesu namítali, že místo Moskvy budou české země poslouchat diktát Bruselu. Mezi hlavními důvody vstupu ČR do EU patřila kulturní, historická a civilizační spřízněnost s členskými zeměmi, výhody společného evropského trhu, pracovní příležitosti, zaručení právní a sociální ochrany, výhody v příchodu zahraničních investorů do tuzemska, finanční prostředky pro zaostávající regiony a zemědělství atd.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

Česká republika a Evropská unie 1996-1998: dokumenty, polemiky, názory. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1998. 76 s. Sešity pro mezinárodní vztahy, č. 2 (1998). ISBN 80-238-3950-0. Kliková, Christiana, ed. a Snopková, Miroslava, ed. Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce: 14.-16. května 2008: sborník abstraktů mezinárodní vědecké konference = Four-Year Membership of Central and Eastern European Countries in the European Union: the Effects and New Calls for the National and Regional Labour Markets: May 14-16, 2008: proceedings of abstracts academic international conference. V Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2008. 164 s. ISBN 978-80-7248-466-9.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vstup_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_do_Evropsk%C3%A9_unie

https://www.youtube.com/watch?v=2CAIaiPLZ-c

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru