Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
2. 11. 1998

Bazary a zastavárny v ČR zažívají zlaté časy

Bazary a zastavárny díky finančním problémům sociálně slabších skupin obyvatel zažívaly zlaté časy. V mnohých případech lidé potřebovali rychle nabít větší obnos peněz, např. aby zaplatili nájemné. Boom tohoto typu podnikání byl reakcí na celkové zhoršování životní úrovně obyvatelstva.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

Živnostenské podnikání: předpisy regulující podnikání: redakční uzávěrka ... Česko. Ostrava: Sagit, [1995]- . ÚZ: úplné znění. SIROVÁTKA, Tomáš, ed. Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 176 s. ISBN 80-210-4225-7. MUSIL, Jiří a MÜLLER, Jan. Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2006. 52 s. Studie CESES. Analytik, 2/2006. ISBN 978-80-254-5033-8. SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxii, 538 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-199-4.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dluhov%C3%A1_spir%C3%A1la

https://www.youtube.com/watch?v=hgj6REvoJkc

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru