Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
22. 5. 1998

Vysoká škola ekonomická chce zrušit bakalářské obory

Vysoká škola ekonomická chtěla v roce 1998 zrušit bakalářské obory z důvodu nezájmu ze strany studentů a neuchopitelnosti titulu z hlediska potenciálních zaměstnavatelů. Firmy z ekonomických oblastí očekávaly vysokoškolsky vzdělané pracovníky s inženýrským titulem. Celkově zájem o studium na vysokých školách rostl. Největší zájem byl na Univerzitě Karlově o filozofickou, právnickou a pedagogickou fakultu.

Fotografie

GPS

50.0842697N, 14.4411617E

Místo

Vysoká škola ekonomická (Praha)

Zdroje

- LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. XXI. století
- sv. 4. ISBN 978-80-200-1677-5. Dostupné také z: http://eknihy.nkp.cz/search/handle/uuid:fc3377dd-e38d-11e0-9a5e-001e4ff27ac1. STELLNER, František, ed. a SOBĚHART, Radek, ed. Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století: sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze. Praha: Oeconomica, 2009. 101 s. Studie k hospodářským dějinám
- 1. ISBN 978-80-245-1630-1.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_ekonomick%C3%A1_v_Praze

https://www.youtube.com/watch?v=ra9EU_D8EaU

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru