Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
18. 9. 1998

Občané ČR přiznávali přítomnost vysoké míry korupce

Podle výzkumu společnosti GfK každý pátý občan republiky přiznával, že předal úředníkovi úplatek. Třetina české populace se domnívala, že úplatky přijímá v největší míře úřednický aparát. Dále se dle respondentů nejvíce uplácelo v soudnictví, zdravotnictví a na policii. Oproti době socialismu, kdy si osm procent obyvatel myslelo, že úplatkářství je samozřejmou součástí života, zastávalo stejný názor téměř deset let po Sametové revoluci přes 20 % obyvatel. Přes 40 % lidí bylo přesvědčeno, že za minulého režimu korupční jednání bylo oproti devadesátým létům méně rozšířené.

https://www.youtube.com/watch?v=VBSXSh39Gys

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- SMITH, Michael L. a kol. Vnímání a realita korupce v České republice - nové výzkumy, metody a postupy. 1. vyd. Praha: ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2008. 115 s. ISBN 978-80-903316-4-8. "Aktuální problémy veřejné správy ve středoevropských zemích sdružených v Evropské unii (s akcentem na problém korupce)": II. mezinárodní virtuální vědecká konference 2006, 15. listopad 2006, Kunovice, Česká republika: sborník. Vyd. 1. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2006. 384 s. ISBN 80-7314-106-X. CEJP, Martin. Obrana proti ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti: závěrečná zpráva. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 218 s. Studie. ISBN 978-80-7338-078-6. KLÍMA, Michal. Od totality k defektní demokracii: privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem. Vydání první. Praha: Slon, 2015. 364 stran. Politické systémy
- 6. svazek. ISBN 978-80-7419-139-8. DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Rozkládání státu. Vyd. 1. Praha: Universum, 2012. 175 s. ISBN 978-80-242-3488-5.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce

https://www.youtube.com/watch?v=VBSXSh39Gys

https://www.youtube.com/watch?v=WFq2XJkB7Kk

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru