Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
12. 2. 1998

Zvyšuje se poptávka po bytech

Otázka bytové problematiky ve městech se stala prioritním tématem nejen pro ministerstvo pro místní rozvoj. Stále vysoká míra urbanizace a odchod mladých lidí z vesnice do větších měst zvýšila poptávku po nájemních i soukromých bytech. Některé obecní úřady volily při přidělování nájemní smlouvy tzv. obálkové metody, kdy konkrétní byt získal nájemce s nejvyšší nabídkou tržního nájemného.

https://www.youtube.com/watch?v=DRiFV8vXPR4

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- POLÁKOVÁ, Olga. Bytová politika. Acta oeconomica pragensia. 2000, , 91-98. Lux, Martin, ed. a Kostelecký, Tomáš, ed. Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2011. 229 s. Studijní texty
- sv. 55. ISBN 978-80-7419-068-1.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_politika

https://www.youtube.com/watch?v=DRiFV8vXPR4

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru