Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
20. 6. 1998

Nový zákon o vysokých školách zavedl školné pro věčné studenty

Nový zákon o vysokých školách zavedl školné pro tzv. věčné studenty. Fakulty mohly od nového roku vybírat sankční poplatky za prodloužen studia, přičemž byla zákonem stanovena pouze dolní hranice, vyměření horního limitu spadalo do kompetencí fakult. Základ pro stanovení úhrady byl vypočten z pěti procent průměrné částky neinvestičních nákladů připadající na jednoho studenta. To v praxi znamenalo, že při průměrné státní dotaci na studenta 50 000 Kč by student zaplatil měsíčně minimálně 2 500 Kč.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- Jirsa, Jakub, ed. Idea university. Vyd. 1. Praha: Academia, 2015. 186 s. XXI. století
- sv. 32. ISBN 978-80-200-2375-9.

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru