Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
6. 2. 1998

Nová podoba dialogu se sudetskými Němci

Dialog s tzv. sudetskými Němci dostal novou podobu vytvořením koordinační rady diskuzního fóra. Na schůzce si ministři zahraničí Klaus Kinkel za SRN a Jaroslav Šedivý vyměnili seznamy členů této platformy pro dialog mezi oběma stranami a zakončili práci na realizaci závěrů česko-německé deklarace. Mezi členy rady patřil za českou stranu např. Pavel Tigrid (spisovatel a politik), Daniel Herman (zástupce katolické církve) či Václav Houžvička (vědec, Ústav mezinárodních vztahů), za německou stranu se rady účastnili např. Hans-Dietrich Genscher (bývalý ministr zahraničí), Kurt Biedenkopf (saský premiér) nebo Antje Vollmerová (místopředsedkyně Spolkového sněmu). K řešení česko-německých vztahů na nejvyšší politické úrovni významně přispěl prezident Václav Havel, který mimo jiné svůj projev ze 17. února 1995 proneseném na půdě Univerzity Karlovy věnoval otázce česko-německého sousedství.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- Vondra, Alexandr a Loužek, Marek, ed. Česko-německá deklarace: deset let poté: [sborník textů. Vyd. 1. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. 178 s. Ekonomika, právo, politika
- č. 57/2007. ISBN 978-80-86547-66-4. Česko-německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1997. 72 s. Sešity pro mezinárodní vztahy, č. 1 (1997). ISBN 80-254-0818-3. Česko-německé vztahy 1945-2000: sborník z konference, Praha 19.11.1999. Praha: Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, 1999. 92 s. ISBN 80-238-5130-6. Richter, Karel a kol. Bez démonů minulosti: česko-německé vztahy v osudových okamžicíh společné minulosti. Vyd. 1. Praha: Rodiče, 2003. 344 s. ISBN 80-86695-39-5.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-n%C4%9Bmeck%C3%A1_deklarace

https://www.youtube.com/watch?v=-tuC9eT2tEI

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru