Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:




12. 2. 1998

Aféra kolem financování ČSSD

Podobně jako pravicovým stranám, ani ČSSD se nevyhnuly aféry týkající se financování strany. Vedení odmítlo zveřejnit jména dvou sponzorů, kteří v roce 1996 věnovali milion korun na volební kampaň. Přišlo se tedy na to, že se sociální demokraté vyhnuli zákonné povinnosti zveřejnit jména sponzorů a zahrnuli je souhrnně do ostatních příjmů. ČSSD se tak zařadila ke stranám tehdejšího demokratického spektra (kromě Unie svobody), které musely vysvětlovat netransparentní financování. Tyto skandály nahrávaly v blížících se parlamentních volbách spíše extremistickým stranám.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- Eichler, Patrik et al. Za svobodu, spravedlnost a solidaritu: dějiny sociální demokracie v českých zemích = Für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität: die Geschichte der Sozialdemokratie in den böhmischen Ländern = For freedom, justice and solidarity: history of social democracy in the Czech Lands. II. doplněné a upravené vydání. [Praha]: Masarykova demokratická akademie, [2018], ©2018. 120 stran. ISBN 978-80-87348-41-3. Kopeček, Lubomír. Deformace demokracie?: opoziční smlouva a česká politika v letech 1998-2002. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7485-031-8. Polášek, Martin a kol. Mezi masovou a kartelovou stranou: možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 189 s. Studie
- sv. 86. ISBN 978-80-7419-094-0.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru