Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
31. 1. 1998

Strach politiků z vlivu Kremlu

Obavy z ovlivňování tehdejšího politického dění v ČR Ruskem měli někteří politici. Vliv Kremlu spatřovali v možné destabilizaci politické scény před vstupem ČR do Severoatlantické aliance a Evropské unie. Opakovaně se objevovaly v tisku zprávy o možné činnosti ruské rozvědky na českém území.

https://www.youtube.com/watch?v=7Iqck1WxutI

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

HOLUBEC, Stanislav. Post-Socialist Society and its Enemies: Perception of Russians, Slovaks and Germans in the Czech Weeklies. In: Popular culture and subcultures of Czech post-socialism: listening to the wind of change. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 72-98. ISBN 978-1-4438-1701-1. KUCHYŇKOVÁ, Petra, Petr KRATOCHVÍL a Boris ŠMELEV. Czech-Russian Relations 1989-2012. In: Russia and East Central Europe after the Cold War. A Fundamentally Transformed Relationship. Prague: Human Rights Publishers, 2015, s. 95-134. ISBN 978-80-903523-9-1. NĚMEČEK, Jan, ed. a VORÁČEK, Emil, ed. Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století = Češsko-rossijskije otnošenija v 19-20 vekach. Praha: Historický ústav, 2011. 438 s. ISBN 978-80-7286-190-3. VLČEK, Radomír. Proč hledíme s despektem na ruské a sovětské dějiny? Bílá místa ve studiu ruských a sovětských dějin v českém dějepisectví po roce 1990. In: X. sjezd českých historiků: Ostrava, 14.-16.9.2011. Svazek VI. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872), 2017, s. 30-52. ISBN 978-80-7464-353-8.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-rusk%C3%A9_vztahy

https://www.youtube.com/watch?v=pfCJmgb__Ic

https://www.youtube.com/watch?v=7Iqck1WxutI

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru