Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
4. 7. 2008

Nezájem občanů ČR o otázky předsednictví EU

Tři čtvrtiny občanů nejevily zájem o nastávající předsednictví ČR v EU, jehož se měla republika ujmout na půl roku od ledna 2009. Zájem jevilo podle průzkumu CVVM jen 22% dotázaných. 74% dotázaných pociťovalo nedostatek informací a informovanosti o tom, co předsednictví EU s sebou pro ČR přináší. 46% respondentů vyjádřilo názor, že předsedající země nemůže nijak zásadně ovlivnit politiku EU.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- Karlas, Jan a kol. Jak předsedat Evropské unii?: návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 146 s. ISBN 978-80-86506-66-1. Veber, Václav, ed. "Bilance Předsednictví ČR v Radě": sborník z konference: Hradec Králové, 30.9.2009. Hradec Králové: M&V, [2009]. 47 s. ISBN 978-80-86771-40-3. Kaniok, Petr. České předsednictví Rady EU - most přes minulost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. 240 s. Monografie
- sv. č. 35. ISBN 978-80-210-5348-9.


Webové odkazy

https://cvvm.soc.cas.cz/cz/

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru