Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
12. 6. 2008

Irské referendum odmítlo Lisabonskou smlouvu

Občané Irska odmítli v referendu přijetí Lisabonské úmluvy (podepsané 13. prosince 2007), jedné z tzv. základních smluv EU, jež měla za cíl zlepšit a zefektivnit fungování orgánů Unie. Podle údajů volební komise proti smlouvě hlasovalo 862.415 voličů (53,4%), pro její přijetí bylo 752.451 (46,6%), přičemž voleb se zúčastnilo 1,6 milionu z více než tří milionů oprávněných voličů. Tento výsledek byl velmi často následně zmiňovaná kritiky větší míry integrace EU jako údajné „popření státní suverenity“ a mezi jedny z neslyšitelnějších kritických hlasů patřil prezident ČR Václav Klaus. Navzdory prvnímu odmítnutí referendum v Irsku proběhlo znovu v proměněné společenské a mezinárodněpolitické atmosféře v říjnu 2009 a hlasující v poměru 67,1% ku 32,9% (při účasti 58% oprávněných) smlouvu přijali. Smlouvu nakonec v listopadu 2009 ratifikovala i ČR závěrečným podpisem prezidenta Klause.

Fotografie

GPS

53.4285000N, 8.1231600W

Místo

Irsko

Zdroje

Moody, T. W. a kol. Dějiny Irska. Překlad Milena Pellarová a Miloslav Korbelík. 3. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 499 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-179-8. Tunkrová, Lucie a Zbíral, Robert. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: (Velká Británie, Irsko a Dánsko). Olomouc: Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2011. 244 s. ISBN 978-80-87382-12-7.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-eighth_Amendment_of_the_Constitution_Bill_2008_(Ireland)

https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-eighth_Amendment_of_the_Constitution_of_Ireland

https://www.youtube.com/watch?v=Q9JSTbZIIic

© 2023, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru