Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
6. 7. 2008

Velké diskuze o energetické politice v ČR

Tuzemské politické scéně i mezi odbornou veřejností probíhaly velké diskuze o energetické politice a koncepci rozvoje energetiky ČR pro následující léta. Na její tvorbě se mj. měla podílet expertní komise pod vedení předsedy AV ČR, Václava Pačese. Předmětem sporu byla zejména míra podpory jaderné energetiky, za níž se stavěla většina stran vládní koalice, ale i zástupci opozice. Rezervovanější postoj zaujímali zejména představitelé koaliční Strany zelených. Podle zveřejněných průzkumů agentury Eurobarometr patřili v rámci EU Češi spolu s Litevci k největší podporovatelům jaderné energie (pro 66% občanů; unijní průměr byl 44%), naopak k největším odpůrcům patřili Rakušané (14% pro) a Kypřané (7%).

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

Křepelka, Josef a Bohal, Ladislav. Energetika včera a dnes. Praha: České energetické závody, 1976. 142 s. Knob, Stanislav a Zářický, Aleš. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1, Energetika, zemědělství a průmysl. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 264 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7368-689-5. Čižmář, Zeno. Cesta elektřiny jižní Moravou, aneb, 90 let JME. [Brno]: Jihomoravská energetika, 2003. 48 s. ISBN 80-239-1255-0. Kubín, Miroslav. Proměny české energetiky: historie, osobnosti, vědecko-technický rozvoj. [Praha]: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, ©2009. 615 s. ISBN 978-80-254-4524-2. Blažek, Ladislav. Ohřejeme se v 21. století?: o výstavbě a rozvoji palivo-energetické základny. 1. vyd. Praha: Futura, 2009. 188 s. ISBN 978-80-86844-44-2.


Webové odkazy

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Pa%C4%8Des

© 2023, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru