Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
13. 7. 2008

Největší česko-slovenské muzeum ve světě pod vodou

V souvislosti s extrémními záplavami v americkém státě Iowa se ocitlo pod vodou The National Czech and Slovak Museum and Library ve meště Cedar Rapids, největší muzeum zaměřené na dějiny a kulturu Čechů a Slováků, jež se nachází mimo území ČR a SR. Třímetrový vodní živel zaplavil instituci, jež byla slavnostně otevřena v roce 1995 za společné účasti prezidentů Billa Clintona, Václava Havla a Michala Kováče. I přes tuto přírodní katastrofu a škody v hodnotě 8-9 milionů dolarů se podařilo část muzejní sbírky i knihovnu zachránit a posléze byla činnost muzea obnoveno v nově vybudovaných objektech na vyvýšených místech a ve větší vzdálenosti od vodního toku.

Fotografie

GPS

41.9758872N, 91.6704053W

Místo

Cedar Rapids (Iowa, USA)

Zdroje

- SECKÁ, Milena, ed., KŘESŤAN, Jiří, ed. a KAHUDA, Jan, ed. České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů: sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia konaného ve dnech 27.-28. června 2006 v Českých Budějovicích v rámci 23. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění. Vyd. 1. Praha: Národní archiv, 2007. 225 s. ISBN 978-80-86712-50-5. PERGLER, Karel. Amerika a československá nezávislost. V Praze: Český čtenář, 1926. 205 s. Český čtenář: spolek pro vydávání a šíření poučné a krásné četby české
- roč. 18, sv. 1-2. BROUČEK, Stanislav et al. Česko-slovenské vztahy a krajané. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR, 2010. 119 s. ISBN 978-80-87112-34-2. POLÁCH, Vladimír. Krajané v USA a druhá světová válka: studie na pozadí krajanského tisku. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 273 stran, xxix stran obrazových příloh. Monografie. ISBN 978-80-244-5148-0. HANZLÍK, František. Vojenský exil a krajané v USA pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2012. 190 s. ISBN 978-80-7278-588-9.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Czech_%26_Slovak_Museum_%26_Library

https://www.youtube.com/watch?v=Cxq8BbtOxSo

© 2023, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru