Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
28. 4. 2008

Vydán vládní plán na přechod k digitálnímu vysílání

Vláda ČR přijala Technický plán přechodu na digitální zemské televizní vysílání (TPP), což bylo přezdíváno „třetí televizní revolucí“ (po zahájení pravidelného vysílání v roce 1953 a zahájení barevného vysílání v roce 1973). Podle něho mělo být firmou České radiokomunikace do roku 2011 postupně vypnuto analogové vysílání řady televizních programů (ale také řady rozhlasových stanic) a ty měly nadále vysílat jen na digitální bázi. Za tímto účelem si proto televizní diváci museli pořídit buď nové televizní přijímače, nebo externí set-top boxy pro zachycení signálu. Průkopníkem digitálního vysílání se od června 2008 stala nová soukromá zpravodajsko-publicistická stanice Z1, k ní se pak přidávala veřejnoprávní média ČT a Český rozhlas a konečně stanice Prima a Nova. Posledně jmenovaná stanice nejdéle otálela s přechodem na digitální vysílání kvůli částečným obavám z poklesu sledovanosti.

Fotografie

GPS

50.0920253N, 14.4113856E

Místo

Úřad vlády ČR (Praha)

Zdroje

Bednář, Jiří. Digitální televize: [populární průvodce technologií DVB-T]. 2. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2007. 141 s. ISBN 978-80-86645-17-9. Tomek, Ivan a kol. Digitalizace televizního vysílání v ČR. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 157 s. ISBN 978-80-247-4518-3.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/DVB-T

https://www.youtube.com/watch?v=Uh5LamyRPg8

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru