Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
1. 1. 2008

Malta a Kypr přijali euro

Prvním dnem roku 2008 se rozšířila Eurozóna na patnáct členů vstupem Kypru a Malty. Eurem tak mohlo platit na 318 mil. obyvatel Evropy coby svou tuzemskou měnou. Kandidátskou zemí, která chtěla zavést evropskou měnu počátkem roku následujícího, bylo Slovensko.

Fotografie

GPS

35.9022406N, 14.4137394E

Místo

Malta

Zdroje

DĚDEK, Oldřich. Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2008. xix, 260 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-076-8. BALDWIN, Richard E. a WYPLOSZ, Charles. Ekonomie evropské integrace. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 478 s. ISBN 978-80-247-1807-1.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/Euro

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru