Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
25. 3. 2008

Spuštěn dotační „kotlíkový“ program

Ministr životního prostředí Martin Bursík spustil dotační program čerpající prostředky evropských fondů, které měly přimět občany k výměně starých kotlů na uhlí za nové technologie šetrnější k životnímu prostředí. Z evropských dotačních fondů se mohlo vyčerpat až 20 mld. Kč na obnovu tepelného zařízení pro české domácnosti. Preferovanými alternativami ke kotlům na uhlí se stala tepelná čerpadla, kotle na biomasu či solární systémy.

Fotografie

GPS

50.0695456N, 14.4678522E

Místo

MInisterstvo životního prostředí (Praha)

Zdroje

Havlíčková, Kamila et al. Analýza potenciálu biomasy v České republice. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2010. 498 s. ISBN 978-80-85116-72-4. Bičáková, Olga et al. Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování. Vydání 1. Praha: Středisko společenských činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd ČR, 2016. 50 stran. Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-270-1788-1. Šíma, Milan, ed. Bez obalu: česká politika 2006 až 2008 očima jejích hlavních aktérů. Vyd. 1. Praha: Extra Média, 2008. 519 s. ISBN 978-80-903994-7-1. Kramer, Alexandr. Interview 5: 74 novinářských rozhovorů. 1. vyd. V Brně: Doplněk, 2006. 522 s. ISBN 80-7239-205-0.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_politics

https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Burs%C3%ADk

https://www.youtube.com/watch?v=3ev30AdBT2M

© 2023, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru