Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
1. 4. 2008

V ČR kolaboval registr vozidel

V souvislosti s přistoupení ČR do tzv. schengenského prostoru a zavádění nových systémů evidence odcizených aut kolaboval Centrální registr evidence vozidel a před odbory dopravy se tvořili dlouhé fronty žadatelů o změny v registru. Mluvčí Ministerstva dopravy odmítl veškerou zodpovědnost a odkázala na Ministerstvo vnitra, jež nový systém spravuje. Podle představitelů rezortu vnitra nebyly problémy „způsobené výpadkem systému, ale rychlostí toku informací.“

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

Kočí, Roman a Kučerová, Helena. Silniční právo. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 413 s. Praktik. ISBN 978-80-87212-10-3. Lukáš, Luděk a kol. Informační management v bezpečnostních složkách. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2008. 214 s. ISBN 978-80-7278-460-8.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area

https://www.youtube.com/watch?v=eu_Ht-LKPb0

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru