Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
26. 11. 2008

Ústavní soud povolil Lisabonskou smlouvu

Ústavní soud ČR v Brně konstatoval, že ústavní stížnost podaná prezidentem Václavem Klausem na určité pasáže Lisabonské smlouvy není v rozporu s ústavním pořádkem ČR. I přes další stížnosti se tento krok stál počátkem zprvu „zmrazené“ ratifikace jedné z evropských základních smluv, jež byla nakonec dokončena v listopadu 2009 Klausovým podpisem.

Fotografie

GPS

49.1977642N, 16.6044039E

Místo

Ústavní soud (Brno)

Zdroje

Co potřebujete vědět o Lisabonské smlouvě. Vyd. 1. Praha: Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, 2009. 24 s. ISBN 978-80-87041-74-1. Gerloch, Aleš, ed. a Wintr, Jan, ed. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 378 s. ISBN 978-80-7380-192-2. Hamuľák, Ondrej. Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky: reflexe členství a otázek evropského práva v ústavní judikatuře. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010. 251 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-43-1. Česko. Prezident, Klaus, Václav a Slaný, Martin, ed. Prezident republiky k Lisabonské smlouvě. Vyd. 1. Praha: Euromedia, 2009. 63 s. ISBN 978-80-86938-86-8.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru