Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
30. 4. 2008

Stát určen vlastníkem svatovítské katedrály

Městský soud v Praze potvrdil verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1 v otázce vlastnictví katedrály sv. Víta a přilehlých nemovitostí u Pražského hradu. Vlastníkem byl dle verdiktu shledán stát, nikoliv katolická církev. Rozsudek nad nejnavštěvovanějším chrámem v tuzemsku se opíral o vládní nařízení z roku 1954 o chráněné oblasti hradu, dle něhož chrám náležel československému lidu, tedy státu.

Fotografie

GPS

50.0909031N, 14.4006372E

Místo

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (Praha)

Zdroje

Mahler, Zdeněk. Katedrála. 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Labyrint, 2011. 94 s. ISBN 978-80-87260-20-3. Kuthan, Jiří a Royt, Jan. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: svatyně českých patronů a králů. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 683 s. ISBN 978-80-7422-090-6.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha

https://www.youtube.com/watch?v=GUKWlHgwtNg

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru