Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
30. 1. 2008

Novela zákona o ochraně před klamavou reklamou

Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu klamavé a agresivní reklamy. Obchodníci nově nemohli uvádět důležité údaje o zboží v nesrozumitelné nebo nejednoznačně znějící podobě. Novela obsahovala výčet zakázaných klamavých a agresivních praktik, který byl inspirován evropskou směrnicí.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

HORŇÁK, Pavel. Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Vyd. 1. Zlín: VeRBuM, ©2010. 318 s. ISBN 978-80-904273-3-4. BAČUVČÍK, Radim a kol. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011. 218 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-04-0.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/False_advertising

https://www.youtube.com/watch?v=9N-oakBINco

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru