Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
16. 1. 2008

Sněmovna projednala tzv
protikuřácký zákon

Zdravotnický výbor při Poslanecké sněmovně ČR doporučil zákonodárcům projednat novelu tzv. protikuřáckého zákona, která by zavedla absolutní zákaz kouření v pohostinských a restauračních zařízeních. Původním cílem bylo oddělení kuřáckého a nekuřáckého prostoru stavebně odděleným prostorem se samostatným odvětráváním.

Fotografie

GPS

50.0895186N, 14.4042017E

Místo

Poslanecká sněmovna P ČR (Praha)

Zdroje

ADÁMKOVÁ, Věra. Civilizační choroby - žijeme spolu. 1. vyd. Praha: Triton, 2010. 130 s. ISBN 978-80-7387-413-1. ZÁBRANSKÝ, Tomáš et al. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007: zpráva z výzkumu: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ©2011. 86 s. ISBN 978-80-260-1680-9. PEŠEK, Roman a NEČESANÁ, Kateřina. Kouření, aneb, Závislost na tabáku: rizika, projevy, motivace, léčba: informační poradenská příručka. 1. vyd. Písek: Arkáda - sociálně psychologické centrum, 2008. 42 s. ISBN 978-80-254-3580-9.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Protiku%C5%99%C3%A1ck%C3%BD_z%C3%A1kon

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru