Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
20. 11. 1998

Debaty o konci politiky izolace KSČM

Začalo se hovořit o konci tzv. politiky izolace, v níž se po roce 1989 ocitla komunistická strana. ČSSD připouštěla zrušení závazku z roku 1995 (tzv. bohumínské usnesení) o nespolupracování s KSČM jako nástupcem Komunistické strany Československa. K přehodnocení závěrů bohumínského sjezdu ČSSD došli někteří členové vládní strany po neúspěšných jednáních s demokratickými stranami Parlamentu o prosazování svého politického programu.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- POLÁŠEK, Martin a kol. Mezi masovou a kartelovou stranou: možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 189 s. Studie
- sv. 86. ISBN 978-80-7419-094-0. KUNŠTÁT, Daniel. Za rudou oponou: komunisté a jejich voliči [po roce 1989]. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 324 s. Studie
- sv. 90. ISBN 978-80-7419-143-5.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohum%C3%ADnsk%C3%A9_usnesen%C3%AD

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1

https://www.youtube.com/watch?v=mK8GWlTScxM

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru