Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
11. 4. 1998

Česká justice ohrožovala vstup do EU

Vstup ČR do EU mohla dle jejích expertů ohrozit krize české justice. V republice nebyla dostatečně zajištěna nezávislost soudů, protože vládní exekutiva měla plně pod kontrolou správu soudnictví – předsedové soudů byli jmenováni i odvoláváni právě vládou, a následně též na předsedovi soudu bylo, aby určil rozdělení práce mezi soudce. Tato situace mohla být živnou půdou pro korupční jednání a pro rozvoj nedemokratického soudnictví. Dle mínění Soudcovské unie by mělo být docíleno nezávislosti justice zajištěním soudní samosprávy.

Fotografie

GPS

49.7428581N, 15.3384111E

Místo

Česká republika

Zdroje

- Monitoring procesu vstupu do EU: Nezávislost soudnictví: zpráva ze země: Česká republika. [Budapest]: Open Society Institute Budapest, ©2001. 63 l. ISBN 1-891385-20-8. Bobek, Michal, ed. Central European judges under the European influence: the transformative power of the EU revisited. Oxford: Hart Publishing, 2015. x, 449 stran. EU law in the member states
- volume 2. ISBN 978-1-84946-774-2.


Webové odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudy_v_%C4%8Cesku

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru