Změnit rok:

1998 2008

Změnit třídění:
8. 1. 2008

Zveřejněny údaje o vzdělanosti v arabských zemích

Liga arabských zemí (LAS) na základě údajů z OSN zveřejnila data o úrovni vzdělanosti obyvatel na svém území. Téměř třetina, tj. přes 100 mil. obyvatel žijících v arabských státech bylo negramotných. 55 % lidí, kteří neuměli číst a psát, spadalo do věkové kategorie od 15 do 45 věku, téměř polovina z nich byly ženy. LAS vyzvala všech 21 členů, aby se zaměřila na vzdělávání a kvalitní výuku. Úroveň vzdělání dle LAS zpomalovala vývoj arabské společnosti a měla hospodářské i sociální důsledky.

Fotografie

Zdroje

HOURANI, Albert Habib. Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 566 s. ISBN 978-80-7422-059-3.


Webové odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_world

© 2024, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru